ul. Chałubińskiego 13
80-807 Gdańsk
tel. 58 302-85-20
fax. 58 300-42-42
mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

Informacje o szkole

Informacje o szkole

Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku
Adres: 80 - 807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 13
telefon: (58) 302 – 85 – 20
fax: (58) 300 – 42 – 42
e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl
 

 1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, zwanego dalej szkołą wchodzą:
  1. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku:
   • typ szkoły: gimnazjum
   • obwód Gimnazjum nr 3 obejmuje ulice: Białostocka, Władysława Biegańskiego, Edmunda Biernackiego, Biskupia, Bitwy pod Lenino, Królowej Bony, Tadeusza Browicza, Mariana Buczka, Ciechanowska, prof. Romualda Cebertowicza, Tytusa Chałubińskiego, Władysława Cieszyńskiego, Częstochowska, Człuchowska, Dokerów, Marcina Dragana, Drwęcka, Gorzowska, Witolda Grabowskiego, Górka, Górna, Ludwika Hirszfelda, Henryka Hubertusa Jabłońskiego, Jeleniogórska, Kaliska, Kaznodziejska, Kielecka, Kolonia Studentów, Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, prof. Kazimierza Kopeckiego, Koszalińska, prof. Romana Lipowicza, Lotników Polskich, Lubelska, Lubuska, Łańcucka, Łódzka, Łużycka, Menonitów, Bernarda Milskiego, Nowosądecka, Na Stoku, Na Zboczu od nr 1 do nr 40, Odrzańska, Ostrołęcka, Piotrkowska, Płocka, Przemyska, Pohulanka, Radomska, Reformacka, ks. Franciszka Rogaczewskiego, Rogalińska, Ludwika Rydygiera, Salwator, Spadzista, Stoczniowców, Antoniego Suchanka, Lubomira Szopińskiego, prof. Stanisława Szpora, Targ Rakowy, Targ Sienny, Tarnowska, Damazego Tilgnera, Wadowicka, Warszawska, prof. Józefa Więckowskiego, Wilanowska, Wincentego Witosa, Stanisława Worcella, bpa. Andrzeja Wronki, Zakoniczyńska, Zamiejska od nr 40 do końca, Zamojska, Zaroślak, Zielonogórska.
   • czas trwania cyklu kształcenia wynosi 3 lata.
  2. VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego.
   • typ szkoły: liceum
   • czas trwania cyklu kształcenia wynosi 3 lata.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gdańsk.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 4. Szkoła może prowadzić oddziały integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
 5. Szkoła działa jako jednostka budżetowa.

Organizacja i sprawowane funkcje:  

 

DYREKTOR  SZKOŁY

Marcin  Hintz

tel. 58 302 – 85 – 20

sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

 

WICEDYREKTORZY

PSYCHOLODZY

PEDAGOG

 

Stefania Lidzbarska

tel. 58 309 – 02 – 18

 

Joanna Cłapa

tel. 58 302 – 85 – 20

w. 120

Joanna Horoszkiewicz

tel. 58 302 – 85 – 20

w. 121

 

Katarzyna Wilczyńska

tel. 58 302 – 85 – 20

w. 118

Katarzyna Senkbeil

tel. 58 302 – 85 – 20

w. 106

 

Dorota Nosowicz

tel. 58 302 – 85 – 20

w. 119

 

 

 Przedmiot działalności i kompetencje:

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w warunkach poszanowania i godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawartych w programach nauczania oraz poznawanie wymaganych pojęć na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia lub niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości.
 3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wyboru zawodu.
 4. Stwarza przyjazny klimat w szkole i pomaga młodzieży w dobrym funkcjonowaniu w systemie szkolnym.
 5. Rozbudza twórcze postawy wobec siebie i świata.
 6. Wdraża poszanowanie dorobku ludzkości w zakresie kultury i cywilizacji.
 7. Kształtuje poszanowanie i tolerancję dla innych kultur i narodów.
 8. Rozwija łączność z dziedzictwem poprzednich pokoleń.
 9. Kształtuje środowisko wychowawcze poprzez pracę oświatową wśród rodziców.
 10. Emocjonalnie i racjonalnie wiąże uczniów z Ojczyzną i ideą pokojowego współistnienia i współpracy.
 11. Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.
 12. Sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 13. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży i dzieci oraz kształtuje postawy wobec ochrony środowiska.

Właściciel: Gmina Gdańsk
Godziny pracy: 8.00 – 16.00

 Informację sporządził:

Marcin Hintz
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7
w Gdańsku

 

 

Informacje o szkole zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określającej zasady i tryb udostępniania informacji o sprawach publicznych (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
 • Serwis internetowy Miasta Gdańska
 • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
 • Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii
 • UKS Conrad
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Edukacji Morskiej