ul. Chałubińskiego 13
80-807 Gdańsk
tel. 58 302-85-20
fax. 58 300-42-42
mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

O Zespole

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku został powołany decyzją Rada Miasta Gdańska (Uchwała nr XLVII/1319/10 z dnia 25 marca 2010 r.) o połączeniu od 1 września 2010 r. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

 

Historia szkół wchodzących w skład placówki:

Po wyzwoleniu, w 1945 roku przy obecnej ulicy Brzegi 50/52 powstała Szkoła Powszechna, w której 2 lata później - 3 września 1947 roku powołano VIII klasę, co dało początek naszemu Liceum. W 1948 roku w obydwu placówkach: Szkole Powszechnej i Rozwojowej Szkole Ogólnokształcącej (taka była wówczas jej nazwa) uczyło 16 nauczycieli, a na zajęcia uczęszczało 996 uczniów. Przy rozdziale przedmiotów, wychowawstw i zajęć uwzględniono przygotowanie, uzdolnienia i zamiłowania nauczycieli.

Czytaj dalej ->

 

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku powstało we wrześniu 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Conrada - Korzeniowskiego. Obie placówki do roku 2004 współtworzyły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 3, którego dyrektorem została mgr Elżbieta Kleczyk, pełniąca do tej pory funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Kadra nauczycielska nowo powstałej placówki składała się z 39 nauczycieli.

Czytaj dalej ->

Informacje o szkole zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określającej zasady i tryb udostępniania informacji o sprawach publicznych (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
  • Serwis internetowy Miasta Gdańska
  • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
  • Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii
  • UKS Conrad
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Edukacji Morskiej